คุณปวเรศ บุญตานนท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณปวเรศ บุญตานนท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณปวเรศ บุญตานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีและกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร