ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก และ คุณลดาศิริ อัศวานันท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก และ คุณลดาศิริ อัศวานันท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก และ คุณลดาศิริ อัศวานันท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,010,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร