คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์