คุณผกามาศ เอื้อชูยศ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณผกามาศ เอื้อชูยศ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณผกามาศ เอื้อชูยศ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดนนทบุรี