บริษัท พี.พี. บางแก้วธุรกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท พี.พี. บางแก้วธุรกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท พี.พี. บางแก้วธุรกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณภควา ปัตตะพงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 2,800,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ณ บ้านของผู้บริจาค จังหวัดสมุทรปราการ