คุณสมบัติ เลิศสุมิตรกุล และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสมบัติ เลิศสุมิตรกุล และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสมบัติ เลิศสุมิตรกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร