บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนสนับสนุนการศึกษาและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร