ผศ. ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ผศ. ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

ผศ. ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล มอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร