คุณวินัย-คุณพัชราภรณ์ เผ่าเสถียรพันธ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณวินัย-คุณพัชราภรณ์ เผ่าเสถียรพันธ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณวินัย-คุณพัชราภรณ์ เผ่าเสถียรพันธ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์