บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุวลัย จันทวานิช มอบเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์