ศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

ศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์ จำนวน 1,062,192.18 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร