บริษัท วี.วี.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท วี.วี.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท วี.วี.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย คุณดลภิภพ ธีรพรณรงค์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ บ้านของผู้บริจาค