คุณสวัสดิ์ ดอนสกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสวัสดิ์ ดอนสกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสวัสดิ์ ดอนสกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์