คุณชัยธร หัตถกรรม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณชัยธร หัตถกรรม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณชัยธร หัตถกรรม มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ บ้านของผู้บริจาค