คุณไกรวุฒิ วงศ์สุรไกร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณไกรวุฒิ วงศ์สุรไกร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณไกรวุฒิ วงศ์สุรไกร มอบเงินบริจาคเพื่ออุทิศให้คุณแม่มาลินี วงศ์สุรไกร จำนวน 120,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ทุนสมทบรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์