บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เกรียงกมล 2009 จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เกรียงกมล 2009 จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เกรียงกมล 2009 จำกัด โดย คุณสุวัฒน์ ไววิทย์ลิขิต มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด