พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสดิ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสดิ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสดิ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันจักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์