ร.ท.ชนินทร์-คุณจณา วรรณดิษฐ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ร.ท.ชนินทร์-คุณจณา วรรณดิษฐ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

ร.ท.ชนินทร์-คุณจณา วรรณดิษฐ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านของผู้บริจาค