บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน
 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน โดยมี รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภากรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี