บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท พรพิศา อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณศวีระพงษ์ จารึกสุวรรณ และคุณพิมพ์พิศา ชาติเผือก มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 

บริษัท พรพิศา อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณศวีระพงษ์ จารึกสุวรรณ และคุณพิมพ์พิศา ชาติเผือก มอบเงินบริจาคจำนวน 450,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์