คุณสุพินท์ มีชูชีพ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสุพินท์ มีชูชีพ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสุพินท์ มีชูชีพ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร