คุณสมยศ ฉัตรร่มเย็น บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสมยศ ฉัตรร่มเย็น บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสมยศ ฉัตรร่มเย็น มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์