คุณวิวัฒน์ เจียมพานทอง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณวิวัฒน์ เจียมพานทอง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณวิวัฒน์ เจียมพานทอง มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์