คุณยุทธนา-คุณทัศนีย์ เฉลิมกิตติชัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณยุทธนา-คุณทัศนีย์ เฉลิมกิตติชัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณยุทธนา-คุณทัศนีย์ เฉลิมกิตติชัย มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์