ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรรค์วิทยุ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรรค์วิทยุ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรรค์วิทยุ โดย คุณสมชาย ตั้งพัฒน์เจริญ มอบเงินบริจาคเนื่องในวันเกิดจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรรค์วิทยุ จังหวัดสุพรรณบุรี