คุณโสภณ-คุณสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณโสภณ-คุณสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณโสภณ-คุณสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯสมทบทุนอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์