บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

ครอบครัวนาคลดา งามรุ่งสิริ ไตรบัญญัติกุล พาราพสุ ทวีสกุลชัย จิโรจโชติชัย ตั้งสัจจะพจน์ สุ่นสวัสดิ์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน 5,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร