คุณวีระศักดิ์-คุณภาวัฒน์-คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณวีระศักดิ์-คุณภาวัฒน์-คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณวีระศักดิ์-คุณภาวัฒน์-คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์