มูลนิธิราษฎร์มังกร (ร้อยแซ่) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

มูลนิธิราษฎร์มังกร (ร้อยแซ่) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

มูลนิธิราษฎร์มังกร (ร้อยแซ่) มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร