ศ.เกียรติคุณ พญ.เพลินจิตต์ ศิริวันสาณฑ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ศ.เกียรติคุณ พญ.เพลินจิตต์ ศิริวันสาณฑ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

ศ.เกียรติคุณ พญ.เพลินจิตต์ ศิริวันสาณฑ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร