คุณขวัญชนก ภควลีธร ผู้บริหาร บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณขวัญชนก ภควลีธร ผู้บริหาร บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณขวัญชนก ภควลีธร ผู้บริหาร บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดงาน Thailand Baby and Kids Best Buy งานแม่และเด็กอันดับ 1 ของประเทศไทย ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 900,100 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนมะเร็งในเด็ก ทุน OPD เด็ก ทุนศัลยกรรมในเด็ก โดยมี อ. พญ.เบญญาชลี เตชะแสนศิริ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์