คุณศรีชนก วัฒนศิริ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณศรีชนก วัฒนศิริ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณศรีชนก วัฒนศิริ และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ คุณจรัสศรี วัชราภัย จำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์