คุณชนิษฐา โตธนะโภคา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณชนิษฐา โตธนะโภคา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณชนิษฐา โตธนะโภคา มอบเงินบริจาคจำนวน 410,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ บริษัท ไกรอุตสาหการ จำกัด รามคำแหง