มูลนิธิคุณแม่เชย อับดุลราฮิม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

มูลนิธิคุณแม่เชย อับดุลราฮิม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

มูลนิธิคุณแม่เชย อับดุลราฮิม มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องไอซียูอาคารหลัก (อาคาร 1) โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเอ็กซิมแบงค์ อารีย์