บริษัท ไฮนิเบอร์ก (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท ไฮนิเบอร์ก (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท ไฮนิเบอร์ก (ไทยแลนด์) จำกัด โดย คุณเอมอร ไชยชาติ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่ออาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาสฉวี วัฒนชัย หัวหน้าฝ่ายงานสื่อสารองค์กร มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ