คุณชุติมา-คุณแม่กาญจนา คันธิก และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณชุติมา-คุณแม่กาญจนา คันธิก และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณชุติมา-คุณแม่กาญจนา คันธิก และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 450,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์