คุณหยวนหัว ฟู่ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณหยวนหัว ฟู่ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณหยวนหัว ฟู่ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,070,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์