คุณวิษณุ-คุณวารินทร์ นกขมิ้น และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณวิษณุ-คุณวารินทร์ นกขมิ้น และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณวิษณุ-คุณวารินทร์ นกขมิ้น และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนสถาบันราชสุดา โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ซอยกิ่งแก้ว 37 จังหวัดสมุทรปราการ