คุณปัญญา มณีขาว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณปัญญา มณีขาว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาคเนื่องในวันเกิด จำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค