คุณสุชิน ครุฑวิเศษ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสุชิน ครุฑวิเศษ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสุชิน ครุฑวิเศษ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี และทุนโครงการหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Da Vinci Xi โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์