ครอบครัวเพทายบรรลือ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ครอบครัวเพทายบรรลือ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

ครอบครัวเพทายบรรลือ มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี และทุนภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร