ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์