คุณศิริศักดิ์-คุณวราภรณ์ เกรียงโกมล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณศิริศักดิ์-คุณวราภรณ์ เกรียงโกมล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณศิริศักดิ์-คุณวราภรณ์ เกรียงโกมล มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ บ้านของผู้บริจาค จ.สมุทรปราการ