บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 120,600 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี อ. ดร. นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์