ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ของดให้บริการปรึกษากรณีเยี่ยมบ้าน และดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง