สาขาวิชาโรคผิวหนัง แจ้งปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลา