ประกาศ ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ประกาศ 

ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 
     ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอประกาศแจ้งการปิดทำการคลินิกพิเศษออร์โธปิดิกส์นอกเวลาราชการ เนื่องในโอกาสวันหยุดต่อเนื่อง ในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2556
 
     ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้