คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก