หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ