ทำไมหมอ ไม่รักษาผู้ป่วยแค่ในโรงพยาบาล?

ทำไมหมอ ไม่รักษาผู้ป่วยแค่ในโรงพยาบาล?

หมอไม่อยากให้มีผู้ป่วยที่ต้องไปหาหมอ!

(YouTube video 60 วินาที)